تالار پذيرايي فرهنگيان در خيابان  شهيد لواساني (ساحلي) بعد از فرمانداري نبش کوچه 25 در موقعيت بسيار عالي قرار دارد وداراي دو سالن مجزا يعني امکان بر گزاري دو مجلس عروسي هم زمان را دارا مي باشد و هر دو سالن داراي ظرفيت 600نفر و دیگری500نفر را دارا مي باشد تالار پذيرايي فرهنگيان افتخار دارد که در خدمت جشن هاي همکاران عزيز فرهنگي  باشد از امتيازات تالار فرهنگيان نسبت به تالار هاي ديگر واقع شدن در مکان مناسب و نداشتن پله در سالن يک و داشتن پارکينک وسالنهاي مجلل و بسيار شيک مي باشدلذا ميتواند انتخاب بسيار خوبي براي بر گزاري جشنهاي همکاران عزيز فرهنگي باشد