تالار پذيرايي فرهنگيان در خيابان  شهيد لواساني (ساحلي) بعد از فرمانداري نبش کوچه 25 در موقعيت بسيار عالي قرار دارد وداراي دو سالن مجزا يعني امکان بر گزاري دو مجلس عروسي هم زمان را دارا مي باشد و هر دو سالن داراي ظرفيت 600نفر يعني 300نفر خانم و 300نفر آقا را دارا مي باشد تالار پذيرايي فرهنگيان افتخار دارد که در خدمت جشن هاي همکاران عزيز فرهنگي  باشد از امتيازات تالار فرهنگيان نسبت به تالار هاي ديگر واقع شدن در مکان مناسب و نداشتن پله در سالن يک و داشتن پارکينک وسالنهاي مجلل و بسيار شيک مي باشدلذا ميتواند انتخاب بسيار خوبي براي بر گزاري جشنهاي همکاران عزيز فرهنگي باشد